کار درمانی آبان

درمان اختلالات نورولوژی و ارتوپدی کودک و بزرگسال

کرج: چهارراه طالقانی جنب زیرگذر طالقانی برج حکیم طبقه ۷ واحد ۷۲

تلفن تماس:    ۰۲۶۳۲۲۱۹۱۶۲ |   تلفن شبانه روزی : ۰۹۳۵۴۱۳۶۸۰۷

روزهای فرد از ساعت ۹ تا ۱۹:۳۰   |     شنبه و چهار شنبه از ساعت ۱۲ تا ۲۰

تلفن شبانه روزی : ۰۹۳۵۴۱۳۶۸۰۷
درمان اختلالات نورولوژی و ارتوپدی کودک و بزرگسال