پاركينسون

می 6, 2019

بيماريهاي دژنراتيو و كاردرماني

‎?بیماری های تخریب کننده سیتم اعصاب (نورودژنراتیو) ‎بیماری های نوردژنراتیو بیماری های پیشرونده و مزمنی هستند که عملکرد سیستم اعصاب مرکزی را تحت تاثیر قرار می […]
تلفن شبانه روزی : ۰۹۳۵۴۱۳۶۸۰۷
درمان اختلالات نورولوژی و ارتوپدی کودک و بزرگسال